Home

Realizujemy

METRO WARSZAWSKIE – LINIA II. CZĘŚĆ ZACHODNIA

MET-INSTAL SERVICES

Mamy zawsze na uwadze cel i dobro Inwestora. Nasze zadanie wykonujemy w sposób efektywny i oszczędny, stosując zasadę gospodarności w rozwiązaniach technicznych.

lat doświadczenia

zrealizowanych inwestycji

wykfalifikowanych pracowników

inwestycje w trakcie realizacji

O FIRMIE

Met-Instal Services to firma posiadająca bogate doświadczenie w realizacji inwestycji infrastrukturalnych, w tym inwestycji mających na celu poprawę ochrony środowiska w odpowiedzi na wysoką świadomość i zapotrzebowanie społeczeństwa na tego typu instalacje. Firma w swym katalogu posiada m.in. zrealizowane projekty spalarni odpadów komunalnych w Bydgoszczy, Szczecinie i Rzeszowie.

Jesteśmy także firmą, która bierze udział w budowie II Linii Metra w Warszawie, Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu oraz Skylinera w Warszawie.

REALIZUJEMY PROJEKTY DLA:

“Spółka MET-INSTAL SERVICES otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój 2014-2020. Tytuł projektu: Projekt w ramach działania 3.4. – Dotacje na kapitał obrotowy. Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19”