Oferta

OFERTA

  • montaż i konserwacja konstrukcji stalowych
  • instalacje przemysłowe (głównie elektryczne i rurociągowe)
  • budowa hal
  • budowa budynków administracyjnych i obiektów inżynierii lądowe
  • instalacje przemysłowe związane z ekologią (elektofiltry, rurociągi odpylające, spalarnie odpadów komunalnych)
  • utrzymanie ruchu instalacji przemysłowych

Instalacje elektryczne oraz teletechniczne wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami Prawa Budowlanego i Prawa Energetycznego. Wykonujemy instalacje oświetleniowe, siłowe, wewnętrzne linie zasilające, tablice rozdzielcze, instalacje przemysłowe i nieprzemysłowe w każdej dostępnej technologii w zależności od rodzaju, przeznaczenia obiektu oraz wymagań Inwestora.